Vật Dụng Trang Trí - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Tháp Eiffel kim loại 10cm trang trí độc đáo
Giá : 35,000  VND
Tháp Eiffel kim loại 10cm trang trí độc đáo Tháp Eiffel kim loại 10cm trang trí độc đáo


Mô hình tòa tháp Eiffel 13cm độc đáo để trang trí
Giá : 52,000  VND
Mô hình tòa tháp Eiffel 13cm độc đáo để trang trí Mô hình tòa tháp Eiffel 13cm độc đáo để trang trí


Tháp eiffel mô hình thép không gỉ cao 15cm
Giá : 67,000  VND
Tháp eiffel mô hình thép không gỉ cao 15cm Tháp eiffel mô hình thép không gỉ cao 15cm


Tháp Eiffel 18cm cao bằng đồng (cỡ trung)
Giá : 75,000  VND
Tháp Eiffel 18cm cao bằng đồng (cỡ trung) Tháp Eiffel 18cm cao bằng đồng (cỡ trung)


Mô hình kiến trúc tháp Eiffel - Paris cao 25cm
Giá : 160,000  VND
Mô hình kiến trúc tháp Eiffel - Paris cao 25cm Mô hình kiến trúc tháp Eiffel - Paris cao 25cm


Mô hình sắt tháp Eiffel có đồng hồ cao 25cm
Giá : 195,000  VND
Mô hình sắt tháp Eiffel có đồng hồ cao 25cm Mô hình sắt tháp Eiffel có đồng hồ cao 25cm


Mô hình công trình kiến trúc nổi tiếng - Tháp Eiffel kim loại 32cm
Giá : 250,000  VND
Mô hình công trình kiến trúc nổi tiếng - Tháp Eiffel kim loại 32cm Mô hình công trình kiến trúc nổi tiếng - Tháp Eiffel kim loại 32cm


Tháp Eiffel quà tặng trang trí kim loại 38cm
Giá : 290,000  VND
Tháp Eiffel quà tặng trang trí kim loại 38cm Tháp Eiffel quà tặng trang trí kim loại 38cm


Mô hình tháp Eiffel cao 48cm cho trang trí hoành tráng
Giá : 450,000  VND
Mô hình tháp Eiffel cao 48cm cho trang trí hoành tráng Mô hình tháp Eiffel cao 48cm cho trang trí hoành tráng


Tháp Eiffel kim loại thu nhỏ cao 61cm (cỡ đại)
Giá : 680,000  VND
Tháp Eiffel kim loại thu nhỏ cao 61cm (cỡ đại) Tháp Eiffel kim loại thu nhỏ cao 61cm (cỡ đại)


Bộ 3 công trình kiến trúc nổi tiếng Paris, Pháp
Giá : 310,000  VND
Bộ 3 công trình kiến trúc nổi tiếng Paris, Pháp Bộ 3 công trình kiến trúc nổi tiếng Paris, Pháp


Cụm 4 công trình London: Tháp Big Ben, nhà thờ London, cầu tháp, London Eye
Giá : 340,000  VND
Cụm 4 công trình London: Tháp Big Ben, nhà thờ London, cầu tháp, London Eye Cụm 4 công trình London: Tháp Big Ben, nhà thờ London, cầu tháp, London Eye


Mô hình tượng nữ thần tự do cao 15.5cm bằng kim loại
Giá : 140,000  VND
Mô hình tượng nữ thần tự do cao 15.5cm bằng kim loại Mô hình tượng nữ thần tự do cao 15.5cm bằng kim loại


Tượng nữ thần tự do mô hình kim loại cao 18cm
Giá : 200,000  VND
Tượng nữ thần tự do mô hình kim loại cao 18cm Tượng nữ thần tự do mô hình kim loại cao 18cm


Tượng nữ thần tự do trang trí cao 25cm bằng hợp kim
Giá : 290,000  VND
Tượng nữ thần tự do trang trí cao 25cm bằng hợp kim Tượng nữ thần tự do trang trí cao 25cm bằng hợp kim


Mô hình tượng nữ thần tự do cao 32cm
Giá : 420,000  VND
Mô hình tượng nữ thần tự do cao 32cm Mô hình tượng nữ thần tự do cao 32cm


Tượng nữ thần Venus vật trang trí để bàn sang trọng & tinh tế
Giá : 210,000  VND
Tượng nữ thần Venus vật trang trí để bàn sang trọng & tinh tế Tượng nữ thần Venus vật trang trí để bàn sang trọng & tinh tế


Mô hình kim loại Khải Hoàn Môn (cỡ nhỏ), Paris - Pháp
Giá : 125,000  VND
Mô hình kim loại Khải Hoàn Môn (cỡ nhỏ), Paris - Pháp Mô hình kim loại Khải Hoàn Môn (cỡ nhỏ), Paris - Pháp


Mô hình Khải Hoàn Môn, Paris - Pháp (cỡ trung)
Giá : 160,000  VND
Mô hình Khải Hoàn Môn, Paris - Pháp (cỡ trung) Mô hình Khải Hoàn Môn, Paris - Pháp (cỡ trung)


Mô hình Nhà thờ Đức Bà ở Paris (Notre Dame Catherale)
Giá : 250,000  VND
Mô hình Nhà thờ Đức Bà ở Paris (Notre Dame Catherale) Mô hình Nhà thờ Đức Bà ở Paris (Notre Dame Catherale)


Điện Kremlin biểu tượng của nước Nga vĩ đại
Giá : 320,000  VND
Điện Kremlin biểu tượng của nước Nga vĩ đại Điện Kremlin biểu tượng của nước Nga vĩ đại


Mô hình kim loại quảng trường Thiên An Môn
Giá : 340,000  VND
Mô hình kim loại quảng trường Thiên An Môn Mô hình kim loại quảng trường Thiên An Môn


Mô hình kim loại tòa nhà Empire State, New York - Mỹ
Giá : 280,000  VND
Mô hình kim loại tòa nhà Empire State, New York - Mỹ Mô hình kim loại tòa nhà Empire State, New York - Mỹ


Mô hình tòa nhà Flatiron - New York, USA
Giá : 240,000  VND
Mô hình tòa nhà Flatiron - New York, USA Mô hình tòa nhà Flatiron - New York, USA


Mô hình trang trí ngôi đền Taj Mahal, Ấn Độ (cỡ nhỏ)
Giá : 160,000  VND
Mô hình trang trí ngôi đền Taj Mahal, Ấn Độ (cỡ nhỏ) Mô hình trang trí ngôi đền Taj Mahal, Ấn Độ (cỡ nhỏ)


Mô hình kim loại nhà thờ Cologne kỳ quan nổi tiếng của nước Đức
Giá : 320,000  VND
Mô hình kim loại nhà thờ Cologne kỳ quan nổi tiếng của nước Đức Mô hình kim loại nhà thờ Cologne kỳ quan nổi tiếng của nước Đức


Đền Taj Mahal Ấn Độ thu nhỏ bằng hợp kim (12,5 x 7cm) cỡ đại
Giá : 280,000  VND
Đền Taj Mahal Ấn Độ thu nhỏ bằng hợp kim (12,5 x 7cm) cỡ đại Đền Taj Mahal Ấn Độ thu nhỏ bằng hợp kim (12,5 x 7cm) cỡ đại


Mô hình tượng Chúa Jesus dang tay cứu thế cao 18.5cm
Giá : 210,000  VND
Mô hình tượng Chúa Jesus dang tay cứu thế cao 18.5cm Mô hình tượng Chúa Jesus dang tay cứu thế cao 18.5cm


Tượng Chúa Jesus dang tay bằng đồng cao 20cm
Giá : 240,000  VND
Tượng Chúa Jesus dang tay bằng đồng cao 20cm Tượng Chúa Jesus dang tay bằng đồng cao 20cm


Mô hình tháp nghiêng Pisa bằng kim loại cao 15cm
Giá : 160,000  VND
Mô hình tháp nghiêng Pisa bằng kim loại cao 15cm Mô hình tháp nghiêng Pisa bằng kim loại cao 15cm


Tháp nghiêng Pisa cao 18cm trang trí độc đáo
Giá : 180,000  VND
Tháp nghiêng Pisa cao 18cm trang trí độc đáo Tháp nghiêng Pisa cao 18cm trang trí độc đáo


Tháp nghiêng pisa 3D mô hình trang trí độc đáo, cao 20cm
Giá : 240,000  VND
Tháp nghiêng pisa 3D mô hình trang trí độc đáo, cao 20cm Tháp nghiêng pisa 3D mô hình trang trí độc đáo, cao 20cm


Mô hình trang trí đấu trường La Mã Colosseum, Rome - Italy
Giá : 270,000  VND
Mô hình trang trí đấu trường La Mã Colosseum, Rome - Italy Mô hình trang trí đấu trường La Mã Colosseum, Rome - Italy


Mô hình hợp kim khách sạn Burj Al Arab, Dubai
Giá : 260,000  VND
Mô hình hợp kim khách sạn Burj Al Arab, Dubai Mô hình hợp kim khách sạn Burj Al Arab, Dubai


Tòa nhà Burj Khalifa mô hình kim loại cao 18cm
Giá : 130,000  VND
Tòa nhà Burj Khalifa mô hình kim loại cao 18cm Tòa nhà Burj Khalifa mô hình kim loại cao 18cm


Tòa nhà Burj Khalifa cao 25cm mô hình trang trí độc đáo
Giá : 170,000  VND
Tòa nhà Burj Khalifa cao 25cm mô hình trang trí độc đáo Tòa nhà Burj Khalifa cao 25cm mô hình trang trí độc đáo


Vòng xoay thiên niên kỷ London Eye, cao 10cm
Giá : 95,000  VND
Vòng xoay thiên niên kỷ London Eye, cao 10cm Vòng xoay thiên niên kỷ London Eye, cao 10cm


Mô hình vòng quay London Eye thu nhỏ, cao 15cm
Giá : 190,000  VND
Mô hình vòng quay London Eye thu nhỏ, cao 15cm Mô hình vòng quay London Eye thu nhỏ, cao 15cm


Mô hình trang trí tháp đồng hồ Big Ben cao 23cm bằng kim loại
Giá : 220,000  VND
Mô hình trang trí tháp đồng hồ Big Ben cao 23cm bằng kim loại Mô hình trang trí tháp đồng hồ Big Ben cao 23cm bằng kim loại


Mô hình tháp Big Ben cao 30cm bằng kim loại, trang trí độc đáo & sang trọng
Giá : 340,000  VND
Mô hình tháp Big Ben cao 30cm bằng kim loại, trang trí độc đáo & sang trọng Mô hình tháp Big Ben cao 30cm bằng kim loại, trang trí độc đáo & sang trọng


Mô hình kim loại tòa nhà Chrysler, New York - USA
Giá : 180,000  VND
 Mô hình kim loại tòa nhà Chrysler, New York - USA  Mô hình kim loại tòa nhà Chrysler, New York - USA


Mô hình kim loại tòa nhà Freedom Tower cao 11cm
Giá : 120,000  VND
Mô hình kim loại tòa nhà Freedom Tower cao 11cm Mô hình kim loại tòa nhà Freedom Tower cao 11cm


Tòa tháp Freedom Tower cao 22cm bằng kim loại
Giá : 260,000  VND
Tòa tháp Freedom Tower cao 22cm bằng kim loại Tòa tháp Freedom Tower cao 22cm bằng kim loại


Mô hình hợp kim đồng tòa nhà ngân hàng Trung Quốc cao 20cm
Giá : 190,000  VND
 Mô hình hợp kim đồng tòa nhà ngân hàng Trung Quốc cao 20cm  Mô hình hợp kim đồng tòa nhà ngân hàng Trung Quốc cao 20cm


Mô hình tòa nhà ngân hàng Trung Quốc cao 27cm
Giá : 240,000  VND
Mô hình tòa nhà ngân hàng Trung Quốc cao 27cm Mô hình tòa nhà ngân hàng Trung Quốc cao 27cm


Tòa tháp truyền hình Canton tower, cao 18cm
Giá : 195,000  VND
Tòa tháp truyền hình Canton tower, cao 18cm Tòa tháp truyền hình Canton tower, cao 18cm


Tòa tháp Canton tower cao 25cm, bằng kim loại
Giá : 210,000  VND
Tòa tháp Canton tower cao 25cm, bằng kim loại Tòa tháp Canton tower cao 25cm, bằng kim loại


Mô hình tòa tháp Canton tower bằng kim loại, cao 30cm
Giá : 255,000  VND
Mô hình tòa tháp Canton tower bằng kim loại, cao 30cm Mô hình tòa tháp Canton tower bằng kim loại, cao 30cm


Tòa tháp Thượng Hải kim loại thu nhỏ cao 19,5cm
Giá : 220,000  VND
Tòa tháp Thượng Hải kim loại thu nhỏ cao 19,5cm Tòa tháp Thượng Hải kim loại thu nhỏ cao 19,5cm


Mô hình cầu cổng vàng (Golden gate bridge) trang trí độc đáo (18x2,5x6,5cm)
Giá : 195,000  VND
Mô hình cầu cổng vàng (Golden gate bridge) trang trí độc đáo (18x2,5x6,5cm) Mô hình cầu cổng vàng (Golden gate bridge) trang trí độc đáo (18x2,5x6,5cm)


Cầu cổng vàng biểu tượng của San Fracnisco (25x4x8,5cm)
Giá : 250,000  VND
Cầu cổng vàng biểu tượng của San Fracnisco (25x4x8,5cm) Cầu cổng vàng biểu tượng của San Fracnisco (25x4x8,5cm)


Mô hình cầu tháp (Tower Bridge) London, Anh quốc
Giá : 250,000  VND
Mô hình cầu tháp (Tower Bridge) London, Anh quốc Mô hình cầu tháp (Tower Bridge) London, Anh quốc


Kim tự tháp thu nhỏ biểu tượng của Ai Cập cổ đại (10x10x10cm)
Giá : 180,000  VND
Kim tự tháp thu nhỏ biểu tượng của Ai Cập cổ đại (10x10x10cm) Kim tự tháp thu nhỏ biểu tượng của Ai Cập cổ đại (10x10x10cm)


Mô hình Kim tự tháp Ai Cập thu nhỏ, có đồng hồ để bàn
Giá : 200,000  VND
Mô hình Kim tự tháp Ai Cập thu nhỏ, có đồng hồ để bàn Mô hình Kim tự tháp Ai Cập thu nhỏ, có đồng hồ để bàn


Tượng thần mèo Ai Cập (Bastet) - vật trang trí độc đáo, cao 15,5cm
Giá : 250,000  VND
Tượng thần mèo Ai Cập (Bastet) - vật trang trí độc đáo, cao 15,5cm Tượng thần mèo Ai Cập (Bastet) - vật trang trí độc đáo, cao 15,5cm


Tượng đầu sư tử mình cá (Merlion) thu nhỏ bằng kim loại cao 15.5cm
Giá : 200,000  VND
Tượng đầu sư tử mình cá (Merlion) thu nhỏ bằng kim loại cao 15.5cm Tượng đầu sư tử mình cá (Merlion) thu nhỏ bằng kim loại cao 15.5cm


Tháp truyền hình quan sát Tokyo Skytree cao 19cm, bằng kim loại
Giá : 185,000  VND
Tháp truyền hình quan sát Tokyo Skytree cao 19cm, bằng kim loại Tháp truyền hình quan sát Tokyo Skytree cao 19cm, bằng kim loại


Tòa tháp đôi Petronas cao 18cm, biểu tượng của Malaysia
Giá : 260,000  VND
Tòa tháp đôi Petronas cao 18cm, biểu tượng của Malaysia Tòa tháp đôi Petronas cao 18cm, biểu tượng của Malaysia


Tòa nhà Tapei 101, biểu tượng của đất nước Đài Loan cường thịnh
Giá : 255,000  VND
Tòa nhà Tapei 101, biểu tượng của đất nước Đài Loan cường thịnh Tòa nhà Tapei 101, biểu tượng của đất nước Đài Loan cường thịnh


Mô hình lầu Hoàng Hạc bằng kim loại, vật phẩm trang trí ấn tượng
Giá : 320,000  VND
Mô hình lầu Hoàng Hạc bằng kim loại, vật phẩm trang trí ấn tượng Mô hình lầu Hoàng Hạc bằng kim loại, vật phẩm trang trí ấn tượng


Mô hình tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, cao 18cm
Giá : 185,000  VND
Mô hình tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, cao 18cm Mô hình tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, cao 18cm


Mô hình tháp truyền hình Thượng Hải, cao 25cm
Giá : 225,000  VND
Mô hình tháp truyền hình Thượng Hải, cao 25cm Mô hình tháp truyền hình Thượng Hải, cao 25cm


Tháp Văn Xương 9 tầng thu nhỏ bằng kim loại cao 13cm
Giá : 95,000  VND
Tháp Văn Xương 9 tầng thu nhỏ bằng kim loại cao 13cm Tháp Văn Xương 9 tầng thu nhỏ bằng kim loại cao 13cm


Kiến trúc Phật giáo nổi tiếng tháp Văn Xương 9 tầng mô hình cao 18cm
Giá : 170,000  VND
Kiến trúc Phật giáo nổi tiếng tháp Văn Xương 9 tầng mô hình cao 18cm Kiến trúc Phật giáo nổi tiếng tháp Văn Xương 9 tầng mô hình cao 18cm


Tháp Văn Xương 9 tầng mô hình trang trí bằng kim loại, cao 25cm
Giá : 250,000  VND
Tháp Văn Xương 9 tầng mô hình trang trí bằng kim loại, cao 25cm Tháp Văn Xương 9 tầng mô hình trang trí bằng kim loại, cao 25cm


Mô hình tháp Văn Xương 13 tầng, cao 26cm sang trọng & tinh tế
Giá : 290,000  VND
Mô hình tháp Văn Xương 13 tầng, cao 26cm sang trọng & tinh tế Mô hình tháp Văn Xương 13 tầng, cao 26cm sang trọng & tinh tế


Tượng Tần Thủy Hoàng thu nhỏ bằng kim loại, cao 16cm
Giá : 155,000  VND
Tượng Tần Thủy Hoàng thu nhỏ bằng kim loại, cao 16cm Tượng Tần Thủy Hoàng thu nhỏ bằng kim loại, cao 16cm


Thiên đàn ở Bắc Kinh, mô hình trang trí độc đáo & ấn tượng
Giá : 270,000  VND
Thiên đàn ở Bắc Kinh, mô hình trang trí độc đáo & ấn tượng Thiên đàn ở Bắc Kinh, mô hình trang trí độc đáo & ấn tượng


Tháp Minar-e-Pakistan cao 23cm bằng kim loại, trang trí decor độc đáo
Giá : 265,000  VND
Tháp Minar-e-Pakistan cao 23cm bằng kim loại, trang trí decor độc đáo Tháp Minar-e-Pakistan cao 23cm bằng kim loại, trang trí decor độc đáo


Mô hình cối xay gió bằng kim loại, biểu tượng của Hà Lan V1
Giá : 210,000  VND
Mô hình cối xay gió bằng kim loại, biểu tượng của Hà Lan V1 Mô hình cối xay gió bằng kim loại, biểu tượng của Hà Lan V1


Cối xay gió trang trí phong cách Vintage độc đáo V2
Giá : 220,000  VND
Cối xay gió trang trí phong cách Vintage độc đáo V2 Cối xay gió trang trí phong cách Vintage độc đáo V2


Cối xay gió mô hình trang trí thu nhỏ, bằng kim loại V3
Giá : 230,000  VND
Cối xay gió mô hình trang trí thu nhỏ, bằng kim loại V3 Cối xay gió mô hình trang trí thu nhỏ, bằng kim loại V3


Cối xay gió bằng kim loại cỡ đại V4, cao 24.5cm
Giá : 295,000  VND
Cối xay gió bằng kim loại cỡ đại V4, cao 24.5cm Cối xay gió bằng kim loại cỡ đại V4, cao 24.5cm


Ngọn hải đăng mô hình bằng kim loại thu nhỏ độc đáo
Giá : 240,000  VND
Ngọn hải đăng mô hình bằng kim loại thu nhỏ độc đáo Ngọn hải đăng mô hình bằng kim loại thu nhỏ độc đáo


Mô hình buồng điện thoại kiêm hộp tiết kiệm tiền, biểu tượng của London
Giá : 140,000  VND
Mô hình buồng điện thoại kiêm hộp tiết kiệm tiền, biểu tượng của London Mô hình buồng điện thoại kiêm hộp tiết kiệm tiền, biểu tượng của London


Xe bus 2 tầng biểu tượng độc đáo của London (5x3x9cm)
Giá : 75,000  VND
Xe bus 2 tầng biểu tượng độc đáo của London (5x3x9cm) Xe bus 2 tầng biểu tượng độc đáo của London (5x3x9cm)


Box điện thoại thu nhỏ (18cm) biểu tượng của xứ sở sương mù
Giá : 190,000  VND
Box điện thoại thu nhỏ (18cm) biểu tượng của xứ sở sương mù Box điện thoại thu nhỏ (18cm) biểu tượng của xứ sở sương mù


Mô hình trang trí decor vintage hoài cổ & lãng mạn Group 2
Giá : 52,000  VND
Mô hình trang trí decor vintage hoài cổ & lãng mạn Group 2 Mô hình trang trí decor vintage hoài cổ & lãng mạn Group 2


Trụ thư đỏ (British mailbox) biểu tượng London bằng kim loại, cao 18cm
Giá : 150,000  VND
Trụ thư đỏ (British mailbox) biểu tượng London bằng kim loại, cao 18cm Trụ thư đỏ (British mailbox) biểu tượng London bằng kim loại, cao 18cm


Mô hình trang trí Vintage cổ điển và sang trọng Group 1
Giá : 35,000  VND
Mô hình trang trí Vintage cổ điển và sang trọng Group 1 Mô hình trang trí Vintage cổ điển và sang trọng Group 1


Mô hình trang trí 3D khổng lồ phong cách vintage
Giá : 180,000  VND
Mô hình trang trí 3D khổng lồ phong cách vintage Mô hình trang trí 3D khổng lồ phong cách vintage


Đồng hồ mô hình cổ điển để bàn pha rượu, tiếp tân,...
Giá : 250,000  VND
Đồng hồ mô hình cổ điển để bàn pha rượu, tiếp tân,... Đồng hồ mô hình cổ điển để bàn pha rượu, tiếp tân,...


Vật dụng decor điện thoại để bàn quay số TaTel-C1
Giá : 165,000  VND
Vật dụng decor điện thoại để bàn quay số TaTel-C1 Vật dụng decor điện thoại để bàn quay số TaTel-C1


Mô hình điện thoại để bàn kiểu cổ điển sang trọng & tinh tế TaTel-J6
Giá : 190,000  VND
Mô hình điện thoại để bàn kiểu cổ điển sang trọng & tinh tế TaTel-J6 Mô hình điện thoại để bàn kiểu cổ điển sang trọng & tinh tế TaTel-J6


Mô hình điện thoại để bàn quay số trang trí sang trọng TaTel-P8
Giá : 240,000  VND
Mô hình điện thoại để bàn quay số trang trí sang trọng TaTel-P8 Mô hình điện thoại để bàn quay số trang trí sang trọng TaTel-P8


Mô hình điện thoại treo tường giả cổ trang trí decor WaTel-D3
Giá : 195,000  VND
Mô hình điện thoại treo tường giả cổ trang trí decor WaTel-D3 Mô hình điện thoại treo tường giả cổ trang trí decor WaTel-D3


Điện thoại giả cổ treo tường phong cách vintage cổ điển WaTel-Q5
Giá : 205,000  VND
Điện thoại giả cổ treo tường phong cách vintage cổ điển WaTel-Q5 Điện thoại giả cổ treo tường phong cách vintage cổ điển WaTel-Q5


Mô hình cột điện thoại quay số Local Call, trang trí vintage retro cá tính
Giá : 300,000  VND
Mô hình cột điện thoại quay số Local Call, trang trí vintage retro cá tính Mô hình cột điện thoại quay số Local Call, trang trí vintage retro cá tính


Máy xay cafe cổ điển, mô hình trang trí decor độc đáo (cao 24cm)
Giá : 275,000  VND
Máy xay cafe cổ điển, mô hình trang trí decor độc đáo (cao 24cm) Máy xay cafe cổ điển, mô hình trang trí decor độc đáo (cao 24cm)


Mô hình máy hát loa kèn đĩa than giả cổ độc đáo
Giá : 270,000  VND
Mô hình máy hát loa kèn đĩa than giả cổ độc đáo Mô hình máy hát loa kèn đĩa than giả cổ độc đáo


Cối xay gió phụ kiện tiểu cảnh trang trí độc lạ (cao 21cm)
Giá : 210,000  VND
Cối xay gió phụ kiện tiểu cảnh trang trí độc lạ (cao 21cm) Cối xay gió phụ kiện tiểu cảnh trang trí độc lạ (cao 21cm)


Mô hình trang trí cổ điển, cối xay gió Hà Lan cỡ đại (cao 35cm)
Giá : 270,000  VND
Mô hình trang trí cổ điển, cối xay gió Hà Lan cỡ đại (cao 35cm) Mô hình trang trí cổ điển, cối xay gió Hà Lan cỡ đại (cao 35cm)


Vật dụng trang trí decor đầu thú 3D siêu độc đáo
Giá : 295,000  VND
Vật dụng trang trí decor đầu thú 3D siêu độc đáo Vật dụng trang trí decor đầu thú 3D siêu độc đáo


Mô hình đèn dầu cổ điển đốt nến, để bàn trang trí retro độc đáo
Giá : 190,000  VND
Mô hình đèn dầu cổ điển đốt nến, để bàn trang trí retro độc đáo Mô hình đèn dầu cổ điển đốt nến, để bàn trang trí retro độc đáo


Đèn măng xông đèn dầu cổ điển treo tường và để bàn độc đáo (cao 29cm)
Giá : 160,000  VND
Đèn măng xông đèn dầu cổ điển treo tường và để bàn độc đáo (cao 29cm) Đèn măng xông đèn dầu cổ điển treo tường và để bàn độc đáo (cao 29cm)


Tranh sắt trang trí bar club bảng số xe phong cách vintage
Giá : 24,000  VND
Tranh sắt trang trí bar club bảng số xe phong cách vintage Tranh sắt trang trí bar club bảng số xe phong cách vintage


Biển số xe Việt Nam 64 tỉnh thành decor quán nhậu, quán cafe
Giá : 28,000  VND
Biển số xe Việt Nam 64 tỉnh thành decor quán nhậu, quán cafe Biển số xe Việt Nam 64 tỉnh thành decor quán nhậu, quán cafe


Bìa nhãn album 30x30 giấy Kraft trang trí retro vintage cho phòng trà, bar club, quan cafe
Giá : 16,000  VND
Bìa nhãn album 30x30 giấy Kraft trang trí retro vintage cho phòng trà, bar club, quan cafe Bìa nhãn album 30x30 giấy Kraft trang trí retro vintage cho phòng trà, bar club, quan cafe


Tranh giấy kraft dán tường phong cách cổ điển (vintage decoration)
Giá : 16,000  VND
Tranh giấy kraft dán tường phong cách cổ điển (vintage decoration) Tranh giấy kraft dán tường phong cách cổ điển (vintage decoration)


Quốc kỳ các nước trên thế giới 150x90cm vải polyesster
Giá : 70,000  VND
Quốc kỳ các nước trên thế giới 150x90cm vải polyesster Quốc kỳ các nước trên thế giới 150x90cm vải polyesster


Bảng clapper board quay phim, chụp ảnh trang trí cá tính (20x20cm)
Giá : 69,000  VND
Bảng clapper board quay phim, chụp ảnh trang trí cá tính (20x20cm) Bảng clapper board quay phim, chụp ảnh trang trí cá tính (20x20cm)


Bảng phân cảnh Clapper Board quay phim cỡ lớn (27x30cm)
Giá : 115,000  VND
Bảng phân cảnh Clapper Board quay phim cỡ lớn (27x30cm) Bảng phân cảnh Clapper Board quay phim cỡ lớn (27x30cm)


Bảng clapper board 30x27cm phiên bản đa sắc cho đạo cụ phụ trường
Giá : 135,000  VND
Bảng clapper board 30x27cm phiên bản đa sắc cho đạo cụ phụ trường Bảng clapper board 30x27cm phiên bản đa sắc cho đạo cụ phụ trường


Bảng clapper board nhựa acrylic 30x25cm viết bút lông
Giá : 230,000  VND
Bảng clapper board nhựa acrylic 30x25cm viết bút lông Bảng clapper board nhựa acrylic 30x25cm viết bút lông


Tranh sắt gắn tường trang trí cổ điển cho tư gia, coffee shop, nhà hàng...
Giá : 45,000  VND
Tranh sắt gắn tường trang trí cổ điển cho tư gia, coffee shop, nhà hàng... Tranh sắt gắn tường trang trí cổ điển cho tư gia, coffee shop, nhà hàng...


Tranh sắt 20x30cm phiên bản thuần Việt, tự thiết kế
Giá : 39,000  VND
Tranh sắt 20x30cm phiên bản thuần Việt, tự thiết kế Tranh sắt 20x30cm phiên bản thuần Việt, tự thiết kế


Tranh thiếc 30x20cm trang trí quán bida hút khách
Giá : 36,000  VND
Tranh thiếc 30x20cm trang trí quán bida hút khách Tranh thiếc 30x20cm trang trí quán bida hút khách


Tranh thiếc 30x30cm trang trí cổ điển
Giá : 56,000  VND
Tranh thiếc 30x30cm trang trí cổ điển Tranh thiếc 30x30cm trang trí cổ điển


Biển báo cao tốc Route 66 thiếc dập nổi kiểu cổ điển
Giá : 70,000  VND
Biển báo cao tốc Route 66 thiếc dập nổi kiểu cổ điển Biển báo cao tốc Route 66 thiếc dập nổi kiểu cổ điển


Tranh sắt 30x40cm trang trí vintage độc đáo cho quán bar cafe
Giá : 65,000  VND
Tranh sắt 30x40cm trang trí vintage độc đáo cho quán bar cafe Tranh sắt 30x40cm trang trí vintage độc đáo cho quán bar cafe


Poster tranh thiếc retro bát giác 30x30cm độc đáo
Giá : 105,000  VND
Poster tranh thiếc retro bát giác 30x30cm độc đáo Poster tranh thiếc retro bát giác 30x30cm độc đáo


Nút ve chai bia gắn tường trang trí quán bar 35cm
Giá : 98,000  VND
Nút ve chai bia gắn tường trang trí quán bar 35cm Nút ve chai bia gắn tường trang trí quán bar 35cm


Mũi tên thanh thiếc trang trí (dài 45cm) vintage cho beer club, quán cafe, bar
Giá : 105,000  VND
Mũi tên thanh thiếc trang trí (dài 45cm) vintage cho beer club, quán cafe, bar Mũi tên thanh thiếc trang trí (dài 45cm) vintage cho beer club, quán cafe, bar


Hộp đèn LED hình nắp ve 29cm trang trí bar club, beer pub
Giá : 270,000  VND
Hộp đèn LED hình nắp ve 29cm trang trí bar club, beer pub Hộp đèn LED hình nắp ve 29cm trang trí bar club, beer pub


Bảng hiệu đèn led, trang trí decor quán cafe phong cách cá tính
Giá : 320,000  VND
Bảng hiệu đèn led, trang trí decor quán cafe phong cách cá tính Bảng hiệu đèn led, trang trí decor quán cafe phong cách cá tính


Hộp đèn treo tường đèn Led ánh sáng vàng ly nước Thirsty? retro
Giá : 360,000  VND
Hộp đèn treo tường đèn Led ánh sáng vàng ly nước Thirsty? retro Hộp đèn treo tường đèn Led ánh sáng vàng ly nước Thirsty? retro


Hộp đèn led ánh sáng vàng 08 bóng HOT COFFEE SHOP retro vintage
Giá : 410,000  VND
Hộp đèn led ánh sáng vàng 08 bóng HOT COFFEE SHOP retro vintage Hộp đèn led ánh sáng vàng 08 bóng HOT COFFEE SHOP retro vintage


Hộp đèn mũi tên WELCOME mời chào led vàng phong cách retro vintage
Giá : 530,000  VND
Hộp đèn mũi tên WELCOME mời chào led vàng phong cách retro vintage Hộp đèn mũi tên WELCOME mời chào led vàng phong cách retro vintage


Hộp đèn ánh sáng vàng Man Cave trang trí retro chuyên bar club
Giá : 540,000  VND
Hộp đèn ánh sáng vàng Man Cave trang trí retro chuyên bar club Hộp đèn ánh sáng vàng Man Cave trang trí retro chuyên bar club


Bảng đèn led trang trí cho beer club, pub, quán nhậu độc lạ
Giá : 560,000  VND
Bảng đèn led trang trí cho beer club, pub, quán nhậu độc lạ Bảng đèn led trang trí cho beer club, pub, quán nhậu độc lạ


Phụ kiện decor treo tường quán coffee beer, mũi tên gỗ retro cá tính
Giá : 195,000  VND
Phụ kiện decor treo tường quán coffee beer, mũi tên gỗ retro cá tính Phụ kiện decor treo tường quán coffee beer, mũi tên gỗ retro cá tính


Mũi tên gỗ trang trí quán street beer, beer club độc lạ (57x27cm)
Giá : 195,000  VND
Mũi tên gỗ trang trí quán street beer, beer club độc lạ (57x27cm) Mũi tên gỗ trang trí quán street beer, beer club độc lạ (57x27cm)


Chai bia sắt 30cm màu sắc sặc sỡ trang trí tường quán bar độc đáo
Giá : 125,000  VND
Chai bia sắt 30cm màu sắc sặc sỡ trang trí tường quán bar độc đáo Chai bia sắt 30cm màu sắc sặc sỡ trang trí tường quán bar độc đáo


Mô hình chai bia sắt cao 45cm (cỡ trung) trang trí tường beer club, quán bar
Giá : 185,000  VND
Mô hình chai bia sắt cao 45cm (cỡ trung) trang trí tường beer club, quán bar Mô hình chai bia sắt cao 45cm (cỡ trung) trang trí tường beer club, quán bar


Chai bia sắt khổng lồ (61cm) treo tường vintage quán bia club
Giá : 245,000  VND
Chai bia sắt khổng lồ (61cm) treo tường vintage quán bia club Chai bia sắt khổng lồ (61cm) treo tường vintage quán bia club


Mô hình tranh thiếc 3D điều hướng mời chào hình cây xương rồng viễn Tây
Giá : 190,000  VND
Mô hình tranh thiếc 3D điều hướng mời chào hình cây xương rồng viễn Tây Mô hình tranh thiếc 3D điều hướng mời chào hình cây xương rồng viễn Tây


Khiên Captain America phiên bản 1:1 bằng sắt đeo tay độc đáo
Giá : 340,000  VND
Khiên Captain America phiên bản 1:1 bằng sắt đeo tay độc đáo Khiên Captain America phiên bản 1:1 bằng sắt đeo tay độc đáo


Tranh gỗ treo tường (36x52cm - cỡ lớn) phong cách cổ điển
Giá : 200,000  VND
Tranh gỗ treo tường (36x52cm - cỡ lớn) phong cách cổ điển Tranh gỗ treo tường (36x52cm - cỡ lớn) phong cách cổ điển


Tranh gỗ 35x52cm mang phong cách hoài cổ Saigon xưa
Giá : 200,000  VND
Tranh gỗ 35x52cm mang phong cách hoài cổ Saigon xưa Tranh gỗ 35x52cm mang phong cách hoài cổ Saigon xưa


Tranh gỗ hình quân bài tây 40x60cm trang trí độc đáo
Giá : 240,000  VND
Tranh gỗ hình quân bài tây 40x60cm trang trí độc đáo Tranh gỗ hình quân bài tây 40x60cm trang trí độc đáo


Tranh gỗ 40x60cm trang trí phong cách retro vintage
Giá : 240,000  VND
Tranh gỗ 40x60cm trang trí phong cách retro vintage Tranh gỗ 40x60cm trang trí phong cách retro vintage


Tranh gỗ phong cảnh treo tường phong cách vintage 30x80cm
Giá : 260,000  VND
Tranh gỗ phong cảnh treo tường phong cách vintage 30x80cm Tranh gỗ phong cảnh treo tường phong cách vintage 30x80cm


Người sắt tập tạ cân bằng phiên bản mini
Giá : 75,000  VND
Người sắt tập tạ cân bằng phiên bản mini Người sắt tập tạ cân bằng phiên bản mini


Mô hình trang trí người tự cân bằng siêu độc đáo và ngộ nghĩnh Version 1
Giá : 125,000  VND
Mô hình trang trí người tự cân bằng siêu độc đáo và ngộ nghĩnh Version 1 Mô hình trang trí người tự cân bằng siêu độc đáo và ngộ nghĩnh Version 1


Người cân bằng đứng một chân ngộ nghĩnh version 2
Giá : 130,000  VND
Người cân bằng đứng một chân ngộ nghĩnh version 2 Người cân bằng đứng một chân ngộ nghĩnh version 2


Người sắt cân bằng 01 chân trên trụ inox cao (version 3)
Giá : 160,000  VND
Người sắt cân bằng 01 chân trên trụ inox cao (version 3) Người sắt cân bằng 01 chân trên trụ inox cao (version 3)


Con lắc lơ lửng để bàn trang trí độc đáo
Giá : 115,000  VND
Con lắc lơ lửng để bàn trang trí độc đáo Con lắc lơ lửng để bàn trang trí độc đáo


Vật trang trí độc đáo người tập thể dục dao động vĩnh cửu
Giá : 175,000  VND
Vật trang trí độc đáo người tập thể dục dao động vĩnh cửu Vật trang trí độc đáo người tập thể dục dao động vĩnh cửu


Bình rượu thần kỳ lơ lửng, tự chảy độc đáo
Giá : 295,000  VND
Bình rượu thần kỳ lơ lửng, tự chảy độc đáo Bình rượu thần kỳ lơ lửng, tự chảy độc đáo


Vòi nước ma thuật lơ lửng trên không thần kỳ, đèn led đổi màu siêu độc lạ
Giá : 295,000  VND
Vòi nước ma thuật lơ lửng trên không thần kỳ, đèn led đổi màu siêu độc lạ Vòi nước ma thuật lơ lửng trên không thần kỳ, đèn led đổi màu siêu độc lạ


Chai rượu thủy tinh cắt dọc đựng trái cây độc đáo
Giá : 85,000  VND
Chai rượu thủy tinh cắt dọc đựng trái cây độc đáo Chai rượu thủy tinh cắt dọc đựng trái cây độc đáo


Giá để rượu hình xoắn ốc độc đáo
Giá : 120,000  VND
Giá để rượu hình xoắn ốc độc đáo Giá để rượu hình xoắn ốc độc đáo


Ruy băng đỡ chai rượu vang bay lơ lửng
Giá : 140,000  VND
Ruy băng đỡ chai rượu vang bay lơ lửng Ruy băng đỡ chai rượu vang bay lơ lửng


Giá để rượu thần kỳ (phiên bản xích sắt)
Giá : 150,000  VND
Giá để rượu thần kỳ (phiên bản xích sắt) Giá để rượu thần kỳ (phiên bản xích sắt)


Dây thừng ma thuật đỡ chai rượu
Giá : 150,000  VND
Dây thừng ma thuật đỡ chai rượu Dây thừng ma thuật đỡ chai rượu


Giá để rượu vang hiện đại và cao cấp
Giá : 155,000  VND
Giá để rượu vang hiện đại và cao cấp Giá để rượu vang hiện đại và cao cấp


Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo
Giá : 165,000  VND
Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo Giá đỡ chai rượu vang hình khẩu pháo


Giá rượu vang để bàn và xách tay sang trọng và tiện lợi
Giá : 190,000  VND
Giá rượu vang để bàn và xách tay sang trọng và tiện lợi Giá rượu vang để bàn và xách tay sang trọng và tiện lợi


Giá để rượu vang xe 03 bánh cách điệu, bằng đồng v1
Giá : 220,000  VND
Giá để rượu vang xe 03 bánh cách điệu, bằng đồng v1 Giá để rượu vang xe 03 bánh cách điệu, bằng đồng v1


Xe 3 bánh đính đá đỡ chai rượu vang trưng bày v2
Giá : 235,000  VND
Xe 3 bánh đính đá đỡ chai rượu vang trưng bày v2 Xe 3 bánh đính đá đỡ chai rượu vang trưng bày v2


Giá sắt để rượu hình khẩu pháo xe 4 bánh độc đáo
Giá : 250,000  VND
Giá sắt để rượu hình khẩu pháo xe 4 bánh độc đáo Giá sắt để rượu hình khẩu pháo xe 4 bánh độc đáo


Tượng đầu bếp resin để rượu độc đáo
Giá : 240,000  VND
Tượng đầu bếp resin để rượu độc đáo Tượng đầu bếp resin để rượu độc đáo


Tượng đầu bếp để rượu vang vui vẻ
Giá : 240,000  VND
Tượng đầu bếp để rượu vang vui vẻ Tượng đầu bếp để rượu vang vui vẻ


Giá để rượu hình đầu bếp Bistro Pháp ngộ nghĩnh
Giá : 240,000  VND
Giá để rượu hình đầu bếp Bistro Pháp ngộ nghĩnh Giá để rượu hình đầu bếp Bistro Pháp ngộ nghĩnh


Giá trưng bày rượu 4 thủy thủ nguyên bộ
Giá : 240,000  VND
Giá trưng bày rượu 4 thủy thủ nguyên bộ Giá trưng bày rượu 4 thủy thủ nguyên bộ


Giá để rượu đầu bếp đạp xe & cầm ly sang trọng & cá tính
Giá : 380,000  VND
Giá để rượu đầu bếp đạp xe & cầm ly sang trọng & cá tính Giá để rượu đầu bếp đạp xe & cầm ly sang trọng & cá tính


Kệ rượu vang để bàn, tượng thần Ai Cập Anubis người đầu chó
Giá : 290,000  VND
Kệ rượu vang để bàn, tượng thần Ai Cập Anubis người đầu chó Kệ rượu vang để bàn, tượng thần Ai Cập Anubis người đầu chó


Giá để rượu vang phong cách Ai Cập, tượng nhân sư độc đáo
Giá : 370,000  VND
Giá để rượu vang phong cách Ai Cập, tượng nhân sư độc đáo Giá để rượu vang phong cách Ai Cập, tượng nhân sư độc đáo


Giá rượu vang thần mèo Ai Cập cao cấp & sang trọng
Giá : 400,000  VND
Giá rượu vang thần mèo Ai Cập cao cấp & sang trọng Giá rượu vang thần mèo Ai Cập cao cấp & sang trọng


Thuyền trong chai siêu nhỏ & siêu xinh (6x2,5cm)
Giá : 38,000  VND
Thuyền trong chai siêu nhỏ & siêu xinh (6x2,5cm) Thuyền trong chai siêu nhỏ & siêu xinh (6x2,5cm)


Mô hình thuyền trong chai thủy tinh trang trí (11x5,5cm)
Giá : 55,000  VND
Mô hình thuyền trong chai thủy tinh trang trí (11x5,5cm) Mô hình thuyền trong chai thủy tinh trang trí (11x5,5cm)


Thuyền trong chai quà tặng sang trọng và ý nghĩa (14x6cm)
Giá : 75,000  VND
Thuyền trong chai quà tặng sang trọng và ý nghĩa (14x6cm) Thuyền trong chai quà tặng sang trọng và ý nghĩa (14x6cm)


Thuyền trong chai thủy tinh vật dụng trang trí cổ điển (18,5x9cm)
Giá : 105,000  VND
Thuyền trong chai thủy tinh vật dụng trang trí cổ điển (18,5x9cm) Thuyền trong chai thủy tinh vật dụng trang trí cổ điển (18,5x9cm)


Mô hình thuyền trong chai dạng thon dài sang trọng (20.5x6.6cm)
Giá : 100,000  VND
Mô hình thuyền trong chai dạng thon dài sang trọng (20.5x6.6cm) Mô hình thuyền trong chai dạng thon dài sang trọng (20.5x6.6cm)


Thuyền buồm trong chai V6 (đường kính 7cm) độc đáo & ý nghĩa
Giá : 65,000  VND
Thuyền buồm trong chai V6 (đường kính 7cm) độc đáo & ý nghĩa Thuyền buồm trong chai V6 (đường kính 7cm) độc đáo & ý nghĩa


Miếng mica phản quang dán phòng vệ sinh nam nữ
Giá : 30,000  VND
Miếng mica phản quang dán phòng vệ sinh nam nữ Miếng mica phản quang dán phòng vệ sinh nam nữ


Bảng mica 3D dán tường cảnh báo có camera giám sát
Giá : 90,000  VND
Bảng mica 3D dán tường cảnh báo có camera giám sát Bảng mica 3D dán tường cảnh báo có camera giám sát


Biển báo 3D logo cấm hút thuốc lá dán tường
Giá : 90,000  VND
Biển báo 3D logo cấm hút thuốc lá dán tường Biển báo 3D logo cấm hút thuốc lá dán tường


Miếng dán logo cấm chó 3D dán tường tiện dụng & sang trọng
Giá : 90,000  VND
Miếng dán logo cấm chó 3D dán tường tiện dụng & sang trọng Miếng dán logo cấm chó 3D dán tường tiện dụng & sang trọng


Bảng báo hiệu khu vực an ninh cấm chụp ảnh & quay phim, dán tường 3D
Giá : 90,000  VND
Bảng báo hiệu khu vực an ninh cấm chụp ảnh & quay phim, dán tường 3D Bảng báo hiệu khu vực an ninh cấm chụp ảnh & quay phim, dán tường 3D


Miếng dán mica 3D dấu hiệu Wifi công cộng
Giá : 90,000  VND
Miếng dán mica 3D dấu hiệu Wifi công cộng Miếng dán mica 3D dấu hiệu Wifi công cộng


Đèn treo đốt nến trang trí độc đáo
Giá : 45,000  VND
Đèn treo đốt nến trang trí độc đáo Đèn treo đốt nến trang trí độc đáo


Mô hình thủy tinh hình người độc đáo
Giá : 150,000  VND
Mô hình thủy tinh hình người độc đáo Mô hình thủy tinh hình người độc đáo


Con cá bằng thủy tinh màu cao cấp, trang trí độc đáo V1
Giá : 290,000  VND
Con cá bằng thủy tinh màu cao cấp, trang trí độc đáo V1 Con cá bằng thủy tinh màu cao cấp, trang trí độc đáo V1


Bạch tuộc thủy tinh độc đáo và cá tính
Giá : 380,000  VND
Bạch tuộc thủy tinh độc đáo và cá tính Bạch tuộc thủy tinh độc đáo và cá tính


Hộp gỗ bí mật 02 ngăn (loại lớn)
Giá : 65,000  VND
Hộp gỗ bí mật 02 ngăn (loại lớn) Hộp gỗ bí mật 02 ngăn (loại lớn)


Đèn ngủ chiếu tạo cảnh nghệ thuật
Giá : 310,000  VND
Đèn ngủ chiếu tạo cảnh nghệ thuật Đèn ngủ chiếu tạo cảnh nghệ thuật


Bình thủy tinh trồng cây hình trái táo 8.5 cm
Giá : 45,000  VND
Bình thủy tinh trồng cây hình trái táo 8.5 cm Bình thủy tinh trồng cây hình trái táo 8.5 cm


Quả cầu thủy tinh trồng cây không khí 10cm
Giá : 60,000  VND
Quả cầu thủy tinh trồng cây không khí 10cm Quả cầu thủy tinh trồng cây không khí 10cm


Bình thủy tinh cây không khí hình trái táo 10 cm
Giá : 60,000  VND
Bình thủy tinh cây không khí hình trái táo 10 cm Bình thủy tinh cây không khí hình trái táo 10 cm


Bộ ly 12 con giáp mạ vàng cao cấp
Giá : 1,500,000  VND
Bộ ly 12 con giáp mạ vàng cao cấp Bộ ly 12 con giáp mạ vàng cao cấp


Đồng hồ cát 1 phút VT1 (8.5x4.2cm)
Giá : 35,000  VND
Đồng hồ cát 1 phút VT1 (8.5x4.2cm) Đồng hồ cát 1 phút VT1 (8.5x4.2cm)


Đồng hồ cát khung gỗ 3 phút VT3 (8.5x4.2cm) để bàn nhỏ gọn
Giá : 44,000  VND
 Đồng hồ cát khung gỗ 3 phút VT3 (8.5x4.2cm) để bàn nhỏ gọn  Đồng hồ cát khung gỗ 3 phút VT3 (8.5x4.2cm) để bàn nhỏ gọn


Đồng hồ cát 5 phút VT5 (8.5x4.2cm)
Giá : 49,000  VND
Đồng hồ cát 5 phút VT5 (8.5x4.2cm) Đồng hồ cát 5 phút VT5 (8.5x4.2cm)


Set 03 đồng hồ cát: 1 phút, 3 phút, 5 phút độc đáo (9x9x3cm)
Giá : 85,000  VND
Set 03 đồng hồ cát: 1 phút, 3 phút, 5 phút độc đáo (9x9x3cm) Set 03 đồng hồ cát: 1 phút, 3 phút, 5 phút độc đáo (9x9x3cm)


Đồng hồ cát thủy tinh khung gỗ 5 phút VB5, cỡ lớn (11x6cm)
Giá : 72,000  VND
Đồng hồ cát thủy tinh khung gỗ 5 phút VB5, cỡ lớn (11x6cm) Đồng hồ cát thủy tinh khung gỗ 5 phút VB5, cỡ lớn (11x6cm)


Đồng hồ cát 5 phút đế gỗ tròn cỡ lớn TB5, (11x6cm)
Giá : 72,000  VND
 Đồng hồ cát 5 phút đế gỗ tròn cỡ lớn TB5, (11x6cm)  Đồng hồ cát 5 phút đế gỗ tròn cỡ lớn TB5, (11x6cm)


Đồng hồ cát 10 phút đế gỗ VB10 (14x8cm)
Giá : 115,000  VND
Đồng hồ cát 10 phút đế gỗ VB10 (14x8cm) Đồng hồ cát 10 phút đế gỗ VB10 (14x8cm)


Đồng hồ cát thủy tinh 10 phút TB10 (14x8cm)
Giá : 115,000  VND
Đồng hồ cát thủy tinh 10 phút TB10 (14x8cm) Đồng hồ cát thủy tinh 10 phút TB10 (14x8cm)


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :