Mô hình 3D nhựa thông - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Tượng thiên thần có cánh ngồi đọc sách, trang trí độc đáo & cá tính
Giá : 210,000  VND
Tượng thiên thần có cánh ngồi đọc sách, trang trí độc đáo & cá tính Tượng thiên thần có cánh ngồi đọc sách, trang trí độc đáo & cá tính


Phù điêu tượng thiên thần quỳ đọc sách, phong cách retro
Giá : 210,000  VND
Phù điêu tượng thiên thần quỳ đọc sách, phong cách retro Phù điêu tượng thiên thần quỳ đọc sách, phong cách retro


Tượng thiên thần ngủ trong đôi cánh cổ điển & sang trọng
Giá : 240,000  VND
Tượng thiên thần ngủ trong đôi cánh cổ điển & sang trọng Tượng thiên thần ngủ trong đôi cánh cổ điển & sang trọng


Tượng thiên thần có cánh quỳ cầu nguyện
Giá : 240,000  VND
Tượng thiên thần có cánh quỳ cầu nguyện Tượng thiên thần có cánh quỳ cầu nguyện


Tượng thiên thần có cánh cầu nguyện, phong cách vintage (cao 30cm)
Giá : 355,000  VND
Tượng thiên thần có cánh cầu nguyện, phong cách vintage (cao 30cm) Tượng thiên thần có cánh cầu nguyện, phong cách vintage (cao 30cm)


Tượng Thiên Thần nhựa thông cao 29,5cm dang tay ban phước lành
Giá : 355,000  VND
Tượng Thiên Thần nhựa thông cao 29,5cm dang tay ban phước lành Tượng Thiên Thần nhựa thông cao 29,5cm dang tay ban phước lành


Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm) Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm)


Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm) Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm)


Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm) Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm)


Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm) Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm)


Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm) Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm)


Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm) Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm)


Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm) Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm)


Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại
Giá : 295,000  VND
Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại


Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động


Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm) Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm)


Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm) Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm)


Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm) Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm)


Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc


Tượng vua Thế Tông Sejong, Triều Tiên (7/5/1397 – 30/03/1450)
Giá : 295,000  VND
Tượng vua Thế Tông Sejong, Triều Tiên (7/5/1397 – 30/03/1450) Tượng vua Thế Tông Sejong, Triều Tiên (7/5/1397 – 30/03/1450)


Mô hình 3d thu nhỏ danh tướng Yi Sun-Sin Hàn Quốc
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3d thu nhỏ danh tướng Yi Sun-Sin Hàn Quốc Mô hình 3d thu nhỏ danh tướng Yi Sun-Sin Hàn Quốc


Tượng vua hề Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng vua hề  Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm) Tượng vua hề  Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm)


Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm) Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm)


Tượng người nổi tiếng - cầu thủ Pele (vua bóng đá) trang trí độc đáo
Giá : 295,000  VND
Tượng người nổi tiếng - cầu thủ Pele (vua bóng đá) trang trí độc đáo Tượng người nổi tiếng - cầu thủ Pele (vua bóng đá) trang trí độc đáo


Mô hình thu nhỏ nhà chính trị lỗi lạc Mahatma Gandhi, Ấn Độ
Giá : 295,000  VND
Mô hình thu nhỏ nhà chính trị lỗi lạc Mahatma Gandhi, Ấn Độ Mô hình thu nhỏ nhà chính trị lỗi lạc Mahatma Gandhi, Ấn Độ


Tượng 3D thu nhỏ nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn lỗi lạc
Giá : 295,000  VND
Tượng 3D thu nhỏ nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn lỗi lạc Tượng 3D thu nhỏ nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn lỗi lạc


Mô hình 3D thu nhỏ để bàn Lý Tiểu Long độc đáo
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ để bàn Lý Tiểu Long độc đáo Mô hình 3D thu nhỏ để bàn Lý Tiểu Long độc đáo


Tượng 3D thu nhỏ nhà khoa học Louis Pasteur
Giá : 295,000  VND
Tượng 3D thu nhỏ nhà khoa học Louis Pasteur Tượng 3D thu nhỏ nhà khoa học Louis Pasteur


Tượng nhà hóa học Alfred Bernhard Nobel, Thụy Điển
Giá : 295,000  VND
Tượng nhà hóa học Alfred Bernhard Nobel, Thụy Điển Tượng nhà hóa học Alfred Bernhard Nobel, Thụy Điển


Tượng thi hào Lev Tolstoy, Nga
Giá : 295,000  VND
Tượng thi hào Lev Tolstoy, Nga Tượng thi hào Lev Tolstoy, Nga


Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trang trọng
Giá : 295,000  VND
Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trang trọng Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trang trọng


Mô hình tượng chúa Jesus nhân từ
Giá : 295,000  VND
Mô hình tượng chúa Jesus nhân từ Mô hình tượng chúa Jesus nhân từ


Tượng nhà soạn kịch nổi tiếng William Shakespeare (Anh Quốc)
Giá : 295,000  VND
Tượng nhà soạn kịch nổi tiếng William Shakespeare (Anh Quốc) Tượng nhà soạn kịch nổi tiếng William Shakespeare (Anh Quốc)


Mô hình 3d thu nhỏ của tượng vua Alexander Đại Đế
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3d thu nhỏ của tượng vua Alexander Đại Đế Mô hình 3d thu nhỏ của tượng vua Alexander Đại Đế


Mô hình 3D thu nhỏ nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates Mô hình 3D thu nhỏ nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates


Tượng tổng thống thứ 16 Hoa Kỳ - Abraham Lincoln
Giá : 295,000  VND
Tượng tổng thống thứ 16 Hoa Kỳ - Abraham Lincoln Tượng tổng thống thứ 16 Hoa Kỳ - Abraham Lincoln


Tượng nhà điêu khắc nổi tiếng thời Phục Hưng Michelangelo
Giá : 295,000  VND
Tượng nhà điêu khắc nổi tiếng thời Phục Hưng Michelangelo Tượng nhà điêu khắc nổi tiếng thời Phục Hưng Michelangelo


Mô hình tượng người đàn ông suy tư 29,5cm cao
Giá : 230,000  VND
Mô hình tượng người đàn ông suy tư 29,5cm cao Mô hình tượng người đàn ông suy tư 29,5cm cao


Mô hình Khải Hoàn Môn trang trí vintage phong cách Bắc Âu sang trọng
Giá : 320,000  VND
Mô hình Khải Hoàn Môn trang trí vintage phong cách Bắc Âu sang trọng Mô hình Khải Hoàn Môn trang trí vintage phong cách Bắc Âu sang trọng


Mô hình tượng Nữ thần Tự do thu nhỏ trang trí cổ điển
Giá : 360,000  VND
Mô hình tượng Nữ thần Tự do thu nhỏ trang trí cổ điển Mô hình tượng Nữ thần Tự do thu nhỏ trang trí cổ điển


Tượng nữ thần tự do cao 37cm, decor không gian cá tính
Giá : 490,000  VND
Tượng nữ thần tự do cao 37cm, decor không gian cá tính Tượng nữ thần tự do cao 37cm, decor không gian cá tính


Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais)
Giá : 350,000  VND
Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais) Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais)


Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý)
Giá : 360,000  VND
Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý) Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý)


Mô hình các công trình nổi tiếng 3D thu nhỏ - Điện Buckingham
Giá : 340,000  VND
Mô hình các công trình nổi tiếng 3D thu nhỏ - Điện Buckingham Mô hình các công trình nổi tiếng 3D thu nhỏ - Điện Buckingham


Mô hình 3D nhà trắng thu nhỏ bằng nhựa thông
Giá : 350,000  VND
Mô hình 3D nhà trắng thu nhỏ bằng nhựa thông Mô hình 3D nhà trắng thu nhỏ bằng nhựa thông


Mô hình tượng Moai đảo Phục sinh, Chile
Giá : 350,000  VND
Mô hình tượng Moai đảo Phục sinh, Chile Mô hình tượng Moai đảo Phục sinh, Chile


Mô hình nàng tiên cá ở Copenhagen, Đan Mạch bằng nhựa thông
Giá : 370,000  VND
Mô hình nàng tiên cá ở Copenhagen, Đan Mạch bằng nhựa thông Mô hình nàng tiên cá ở Copenhagen, Đan Mạch bằng nhựa thông


Mô hình chùa Một Cột, Việt Nam
Giá : 370,000  VND
Mô hình chùa Một Cột, Việt Nam Mô hình chùa Một Cột, Việt Nam


Mô hình thu nhỏ tháp nghiêng Pisa, Italia bằng nhựa thông
Giá : 380,000  VND
Mô hình thu nhỏ tháp nghiêng Pisa, Italia bằng nhựa thông Mô hình thu nhỏ tháp nghiêng Pisa, Italia bằng nhựa thông


Mô hình nhà thờ Đức Bà thu nhỏ, Paris - Pháp
Giá : 380,000  VND
Mô hình nhà thờ Đức Bà thu nhỏ, Paris - Pháp Mô hình nhà thờ Đức Bà thu nhỏ, Paris - Pháp


Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ mô hình trang trí sống động & độc đáo
Giá : 420,000  VND
Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ mô hình trang trí sống động & độc đáo Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ mô hình trang trí sống động & độc đáo


Mô hình thu nhỏ thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia
Giá : 450,000  VND
Mô hình thu nhỏ thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia Mô hình thu nhỏ thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia


Mô hình đền thờ Parthenon, Athens, Hy Lạp
Giá : 450,000  VND
Mô hình đền thờ Parthenon, Athens, Hy Lạp Mô hình đền thờ Parthenon, Athens, Hy Lạp


Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace model)
Giá : 490,000  VND
Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace model) Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace model)


Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp của ngưởi Maya, Mexico (El Castillo)
Giá : 420,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp của ngưởi Maya, Mexico (El Castillo) Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp của ngưởi Maya, Mexico (El Castillo)


Mô hình thủ công nhựa thông nhà thờ Chính Tòa Cologne, Đức
Giá : 450,000  VND
Mô hình thủ công nhựa thông nhà thờ Chính Tòa Cologne, Đức Mô hình thủ công nhựa thông nhà thờ Chính Tòa Cologne, Đức


Lâu đài cổ Neuschwanstein, Fussen, Đức nổi tiếng thu nhỏ
Giá : 450,000  VND
Lâu đài cổ Neuschwanstein, Fussen, Đức nổi tiếng thu nhỏ Lâu đài cổ Neuschwanstein, Fussen, Đức nổi tiếng thu nhỏ


Mô hình kiến trúc liên hoàn Westminster Palace, Anh quốc
Giá : 490,000  VND
Mô hình kiến trúc liên hoàn Westminster Palace, Anh quốc Mô hình kiến trúc liên hoàn Westminster Palace, Anh quốc


Mô hình đền Taj Mahal 3D thủ công bằng sáp nhựa thông
Giá : 470,000  VND
Mô hình đền Taj Mahal 3D thủ công bằng sáp nhựa thông Mô hình đền Taj Mahal 3D thủ công bằng sáp nhựa thông


Mô hình Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc thu nhỏ
Giá : 450,000  VND
Mô hình Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc thu nhỏ Mô hình Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc thu nhỏ


Mô hình 3D thu nhỏ quần thể đền Angkor Wat, Cambodia
Giá : 420,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ quần thể đền Angkor Wat, Cambodia Mô hình 3D thu nhỏ quần thể đền Angkor Wat, Cambodia


Thánh địa Machu Picchu thu nhỏ độc đáo
Giá : 460,000  VND
Thánh địa Machu Picchu thu nhỏ độc đáo Thánh địa Machu Picchu thu nhỏ độc đáo


Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng
Giá : 470,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng


Mô hình 3D thủ công cung điện Kremlin, Nga bằng nhựa thông
Giá : 580,000  VND
Mô hình 3D thủ công cung điện Kremlin, Nga bằng nhựa thông Mô hình 3D thủ công cung điện Kremlin, Nga bằng nhựa thông


Mô hình nhựa thông đền Al Khazneh, Petra, Jordan linh thiêng
Giá : 600,000  VND
Mô hình nhựa thông đền Al Khazneh, Petra, Jordan linh thiêng Mô hình nhựa thông đền Al Khazneh, Petra, Jordan linh thiêng


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :