Khung trái trái tim, bay lơ lửng, không trọng lượng, khung hinh, trai tim, khong trong luong
Khung hình trái tim lơ lửng giữa không trung
Rê chuột vào xem ảnh lớn
Khung hình trái tim lơ lửng giữa không trung
<span style="color:#ff0099;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><i>Khung h&igrave;nh tr&aacute;i tim lơ lửng - nơi t&ocirc;n vinh những kỷ niệm đẹp b&ecirc;n nhau!!!</i></span></span></span>


Giá : 510,000 VND
Tình trạng : Hết hàng
Lượt xem : 18155


Khung hình trái tim lơ lửng giữa không trung

Thanh toán an toàn với Bảo Kim !  

<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"><span style="color:#3399ff;">Bạn rất th&iacute;ch lưu lại những khoảnh khắc </span><span style="color:#00cc66;"><strong>đ&aacute;ng y&ecirc;u</strong></span><span style="color:#3399ff;"> của m&igrave;nh &amp; gia đ&igrave;nh qua những bức ảnh &amp; bạn muốn t&igrave;m một khung h&igrave;nh thật đặc biệt để c&oacute; thể </span><span style="color:#ff6666;"><strong>&quot;trưng b&agrave;y&quot;</strong></span><span style="color:#3399ff;"> n&oacute;, bạn muốn tặng cho người ấy một m&oacute;n qu&agrave; thật đặc biệt nhưng kh&ocirc;ng biết phải t&igrave;m ở đ&acirc;u</span></span></span><br /> <div style="text-align: center;"> <br /> <img alt="" src="/uploads/images/Floating-Photo-Frame-LED-Light-Red-Heart-Shaped-Magnetic.jpg" style="width: 720px; height: 593px;" /></div> <br /> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"><span style="color:#ff8c00;"><strong>Khung h&igrave;nh</strong></span><span style="color:#ff8c00;"><strong>&nbsp;tr&aacute;i tim lơ lửng</strong></span><span style="color:#00cc33;">&nbsp;với c&ocirc;ng nghệ đệm từ trường cho tấm h&igrave;nh c&oacute; thể </span><strong><span style="color:#cc0066;">bay</span></strong><span style="color:#00cc33;"> &amp; </span><span style="color:#ee82ee;"><strong>xoay tr&ograve;n</strong></span><span style="color:#00cc33;"> giữa kh&ocirc;ng trung. Những khoảnh khắc y&ecirc;u thương được thể hiện một c&aacute;ch </span><span style="color:#0000ff;"><strong>tinh tế</strong></span><span style="color:#00cc33;"> &amp; </span><span style="color:#ffcc33;"><strong>độc đ&aacute;o</strong></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(178, 34, 34); ">V&agrave; chắc chắn rằng đ&acirc;y l&agrave; một khung h&igrave;nh m&agrave; bạn kh&ocirc;ng mu&ocirc;n bỏ qua ...&nbsp;</span></span></span><br /> <br /> <div style="text-align: center; "> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34); "><img alt="" src="/uploads/images/Khung hinh trai tim lo lung(1).jpg" style="width: 700px; height: 525px; " /></span></span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: left; "> <span style="color:#999900;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;">Sự độc đ&aacute;o &amp; ấn tượng của&nbsp;</span></span></span><strong><span style="color:#3333ff;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;">khung h&igrave;nh tr&aacute;i tim</span></span></span><span style="color:#3333ff;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"> kh&ocirc;ng trọng lượng</span></span></span></strong><span style="color:#999900;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"> để tr&acirc;n trọng những kỷ niệm đẹp của đời người</span></span></span><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#999900;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"><img alt="" src="/uploads/images/khung hình độc đáo.jpg" style="width: 720px; height: 720px;" /></span></span></span><br /> <span style="color:#ffa500;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;">Lưu lại những ph&uacute;t gi&acirc;y hạnh ph&uacute;c &amp; l&atilde;ng mạn&nbsp;<img alt="" src="/uploads/images/51_002.gif" style="width: 58px; height: 51px;" /></span></span></span><br /> <br /> <span style="color:#999900;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"><img alt="" src="/uploads/images/qua tang trang tri doc dao.jpg" style="width: 638px; height: 477px;" /></span></span></span><br /> <span style="color:#3366cc;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;">Được thể hiện một c&aacute;ch ấn tượng &amp; độc đ&aacute;o&nbsp;<img alt="" src="/uploads/images/32_002.gif" style="width: 58px; height: 50px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="/uploads/images/khung anh trai tim lo lung.jpg" style="width: 555px; height: 470px;" /><br /> Hệ thống đ&egrave;n nền gi&uacute;p ảnh lung linh &amp; ấm &aacute;p</span></span></span><br /> <br /> <img alt="" src="/uploads/images/Khung hinh trai tim bay(1).jpg" style="color: rgb(178, 34, 34); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: 24px; width: 552px; height: 391px;" /><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><span style="font-size: 24px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34); text-align: left;">&nbsp;</span></span></span><br /> <img alt="" src="/uploads/images/khung hình trái tim lơ lửng(1).jpg" style="width: 675px; height: 613px;" /></div> <div style="text-align: center; "> <span style="color:#009999;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;">Nhờ sự xoay tr&ograve;n, mỗi 01 tr&aacute;i tim lơ lửng tr&igrave;nh diễn được 02 tấm ảnh<br /> <br /> <img alt="" src="/uploads/images/khuôn hình trái tim bay lơ lửng.jpg" style="width: 600px; height: 600px;" /></span></span></span><br /> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;">Khung h&igrave;nh độc đ&aacute;o c&ograve;n l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng gắn b&oacute;<br /> <br /> <img alt="" src="/uploads/images/qua tang doc la - khung hinh trai tim bay lo lung.jpg" style="width: 679px; height: 545px;" /></span></span></span><br /> <span style="color:#999900;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;">K&iacute;ch thước của khung ảnh tr&aacute;i tim lơ lửng</span></span></span><br /> <br /> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"><img alt="" src="/uploads/images/khung ảnh trái tim lơ lửng độc đáo.jpg" style="width: 699px; height: 647px;" /><br /> Chỉ cần ghi điện &amp; thỏa th&iacute;ch niềm đam m&ecirc;</span></span></span></div> <div style="text-align: left; "> &nbsp;</div> <div style="text-align: center; "> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:24px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34); "><img alt="" src="/uploads/images/trai tim lo lung.jpg" style="width: 502px; height: 380px; " /></span></span></span><br /> <span style="color:#cc0066;"><span style="font-size: 24px; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;">Kh&ocirc;ng thể diễn tả nổi ấn tượng của người nhận sản phẩm n&agrave;y bằng lời!!!&nbsp;</span></span><img alt="" src="/uploads/images/51_002.gif" style="font-size: 24px; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; width: 40px; height: 35px;" /></div> <div style="text-align: center; "> <br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="375" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/egC-cRnIcKw" width="500"></iframe></div> <div style="text-align: center;"> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</div>

Sản phẩm cùng dòng :

Khung ảnh chữ C không trọng lượng độc đáo

Giá : 550,000 VND

Khung hình lục giác tự xoay 360 độ

Giá : 250,000 VND

Quả cầu ma thuật tròn nhỏ cảm biến âm thanh

Giá : 270,000 VND

Đèn Plasma ma thuật cảm biến âm thanh (15cm)

Giá : 410,000 VND

Đèn plasma ma thuật trụ bươm bướm trang trí độc đáo

Giá : 380,000 VND

Plasma ball siêu lớn (18cm) trụ điện trái tim L.O.V.E

Giá : 380,000 VND

Plasma ball ma thuật tình yêu trụ thần Cupid

Giá : 380,000 VND

Quả cầu ma thuật cảm biến âm thanh, phát sáng theo điệu nhạc 18cm

Giá : 450,000 VND

Quả cầu ma thuật plasma cực lớn 8 inches (20cm)

Giá : 800,000 VND

Quả cầu Plasma phát sáng theo điệu nhạc 8 inches (max size)

Giá : 860,000 VND

Quả cầu plasma 3 màu (NEW) 8 inch, cảm biến âm thanh siêu độc lạ

Giá : 900,000 VND

Đèn Plasma ma thuật phiên bản cây thông Noel

Giá : 370,000 VND

Quả cầu Plasma Gấu Teddy version 1

Giá : 360,000 VND

Plasma ball phiên bản thuyền Titanic gấu đôi

Giá : 390,000 VND

Plasma ball đôi tình nhân Love lãng mạn (4 inches)

Giá : 400,000 VND

Đèn ma thuật Plasma ball cậu bé si tình

Giá : 400,000 VND

Đèn ma thuật Plasma Cún ngây thơ

Giá : 400,000 VND

Đèn Plasma Luffy, vua hải tặc (One piece)

Giá : 400,000 VND

Đèn Plasma Big Heart Valentine

Giá : 410,000 VND

Đèn Plasma thuyền hoa LOVE

Giá : 430,000 VND

Đèn Plasma thuyền hoa tình yêu (Valentine)

Giá : 430,000 VND

Đèn Plasma cặp đôi Kiss xinh xắn

Giá : 450,000 VND

Quả cầu Plasma Cô Dâu - Chú Rể

Giá : 450,000 VND

Quả cầu ma thuật ngôi nhà gấu Sweet Love

Giá : 460,000 VND

Đèn Plasma ball phiên bản rồng phun lửa

Giá : 350,000 VND

Đèn ma thuật Plasma phiên bản Ngựa kéo xe

Giá : 420,000 VND

Đèn Plasma phiên bản Ngựa vượt thành

Giá : 420,000 VND

Đèn đối lưu ngôi sao lấp lánh (Glitter Lamp) loại trung 36cm

Giá : 250,000 VND

Đèn đối lưu giọt dầu (Lava Lamp) cỡ trung 36cm

Giá : 250,000 VND

Đèn đối lưu ngôi sao dạ quang (Glitter Lamp) big size 41cm

Giá : 350,000 VND

Đèn đối lưu giọt dầu (Lava Lamp) big size 41cm

Giá : 350,000 VND

Đèn lava phiên bản lốc xoáy V1, đèn led 7 màu, cao 36cm

Giá : 380,000 VND

Đèn lava kiểu lốc xoáy vòi rồng V2, đèn led 7 màu, cao 32cm

Giá : 380,000 VND

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :